Dva su glavna razloga zašto se deci prepisuju naočari:

1. Obzirom  da se vidna oštrina razvija u prvih 5-6 godina života, naočari su kod dece sa značajnijim dioptrijskim statusima potrebna radi uspostavljanja uslova za normalan razvoj vida.
Nošenje naočara utiče na razvoj vida, ali ne i na smanjenje dioptrije!

2. Naočari se daju i sa ciljem lečenja razrokosti. Postoje određeni tipovi razrokosti kod kojih se nošenjem naočara može kontrolisati razrokost (npr. akomodativna ezotropija tj. skretanje oka ka nosu zbog dalekovidosti).