parezaivSlučaj 1. Pacijentkinja sa urođenom  parezom IV kranijalnog nerva na desnom oku: pri pogledu u levo, desno oko ide prema gore(slika1) i da bi sprečila duplu sliku glavu, naslanja na levo rame (slika2). Postoperativno, pri pogledu u levo, desno oko je u istoj visini kao levo (slika3, slika4,) uz pravilan položaj glave (slika5)

 

 slucaj2

Slučaj 2. Pacijentkinja sa povremenim skretanjem očiju ka spolja, levo oko (slika1). Cilj je hirurškim putem omogućiti joj  dobar položaj očiju i bolju kontrolu (slika2)

 

slucaj3

Slučaj 3. Pacijentkinja sa urođenom konvergentnom razrokošću: desno oko ka nosu pre operacije (slika1) . Ista pacijentkinja 7 dana posle operacije (slika 2)

 

 slucaj4

Slučaj 4. Pacijentkinja sa konvergentnom razrokošću: preoperativno levo oko ka nosu (slika1). Ista pacijentkinja 7 i 30 dana posle operacije (slika2 i 3).

 

 slucaj5

Slučaj 5. Pacijent sa urođenom divergentnom razrokošću, levo oko ka spolja (slika1). Isti pacijent  jutro posle operacije i posle 7 dana (slika2 i 3)

 

slucaj6

Slučaj 6. Pacijent sa urođenom konvergentnom razrokošću, levo oko ka nosu pre operacije (slika 1). Isti pacijent 7 dana i posle 4 meseca od operacije (slike 2 i 3)

 

slucaj7

Slučaj 7. Pacijentkinja sa urođenom konvergentnom razrokošću,  desno oko ka nosu preoperativno (slika1). Ista pacijentkinja 7 i 30 dana od operacije (slika2 i 3)

 

slucaj8

Slučaj 8. Pacijentkinja sa urođenom konvergentnom razrokošću: levo oko ka nosu preoperativno (slika1). Ista pacijentkinja 7 dana i 4 meseca od operacije (slika2 i 3)

 

slucaj9

 Slučaj 9. Pacijentkinja sa urođenom konvergentnom razrokošću: jedno oko ka nosu preoperativno (desno) dok fiksira levim (slika1). Ista pacijentkinja 7 dana od operacije (slika2)

 

slucaj10

Slučaj 10. Pacijent sa povremenom divergentnom razrokošću koja je vremenom kostala konstantna, levo oko ka spolja preoperativno(slika1). Na slikama 2 i 3  je isti pacijent 7 dana i 4 meseca posle hirurgije.

 

slucaj11

Slučaj 11. Urođena konvergentna razrokost: levo oko ka nosu preoperativno (slika1). Posle operacije, 7-mi dan izražena reakcija na šavni materijal na desnom oku koja je nestala u prvih nekoliko nedelja uz dobar položaj očiju(slika2). Na slici 3 je isti pacijent  posle meseca dana od operacije. 

 

slucaj12

Slučaj 12. Divergentna razrokost kao posledica slabijeg vida na levom oku (slika1). Uz korekciju naočarima levog oka i odgovarajući operativni tretman 10-ti dan od operacije imamo dobar nalaz (slika2). Ista pacijentkinja 3 meseca posle operacije. 

 

slucaj13

Slučaj 13. Urođena konvergentna razrokost sa izraženom slabovidošću na levom oku (slika1). Isti pacijent 45 minuta posle razrokosti rađene samo na levom oku (slika2) kao i 7 dana posle operacije (slika3)

slucaj14

Slučaj 14. Urođena konvergenta razrokost operisana u ranom detinjstvu, koja je u međuvremenu prešla u divergentnu razrokost (desno oko ka spolja, slika1). Jutro posle operacije desno oko ka nosu (slika2), posle 7 dana takođe (slika3). Zadovoljavajući položaj očiju na kontroli 4 meseca od operacije (slika4).

 slucaj15

Slučaj 15. Urođena konvergentna razrokost: desno oko ka nosu (slika1). Uz korekciju naočarima zadovoljavajući položaj očiju 7 dana od operacije (slika2).

slucaj16

Slučaj 16. Stečena divergentna razrokost posle povrede levog oka u detinjstvu (slika1). Na slici 2 se vidi nalaz jutro posle operacije na levom (slepom) oku. Ista pacijentkinja sa estetskim kontaktnim sočivom 4 meseca od operacije(slika3).

slucaj17

Slučaj 17. Pacijentkinja sa velikom vertikalnom razrokošću, desno oko ka dole (slika1), posle 4 prethodne operacije razrokosti. Ista pacijentkinja jutro posle operacije (slika2) kao  i 30 dana posle operacije (slika3).

slucaj18

Slučaj 18. Divergentan razrokost uz izraženu slabovidost na levom oku (slika1). Posle lečenja slabovidosti na levom oku urađena je operacija na istom: nalaz posle 7 dana (slika2) i nalaz posle 4 meseca od operacija (slika3).

slucaj19

Slučaj 19. Urođena konvergentna razrokost: desno oko ka nosu (slika1). Uz korekciju zadovoljavajući položaj očiju na kontroli jutro posle (slika2), kao i 7 dana od operacije (slika3).

slucaj20

Slučaj 20. Urođena pareza gornjeg kosog mišića desnog oka: preoperativno desno oko prema gore pri pokretu ka nosu (slika1); Isti pacijent 7 dana posle operacije (slika2)  

 slucaj21

Slučaj 21. Akutni konvergentni strabizam od 6-te godine, povremeno sa duplim slikama: desno oko ka nosu preoperativno (slika1). Operisana u 12-oj godini: zadovoljavajući položaj očiju (orto) uz maksimalne vrednosti stereo vida 7 dana posle operacije (slika2).

slucaj22

Slučaj 22. Konvergentni urođeni strabizam, desno oko ka nosu, uz dobar vid na oba oka (slika1). Isti pacijent 7 dana od operacije sa delimično zaostalom konvergentnom razrokošću (slika2). Zaostali ugao razrokosti korigovan prizmama odgovarajućih vrednosti (slika3)

slucaj23

Slučaj 23. Dekompenzovana divergentna razrokost kod odrasle osobe: desno oko ka spolja (slika1).  Zadovoljavajući položaj očiju (egzoforija) na kontroli jutro posle operacije (slika2) kao i na kontrolama posle 7 i 30 dana (slika3 i 4)

slucaj24

Slučaj 24. Divergentna razrokost na desnom, slepom oku, posle tumora na mozgu (slika1)! Jutro posle operacije razrokosti  iz estetskih razloga (slika2)

slucaj25

Slučaj 25. Konvergentna razrokost levog oka sa visokom dalekovidošću i slabovidošću (slika1). Posle tretmana slabovidosti urađen je operativni zahvat za rešavanje razrokosti na levom oku (slika2 i 3).

slucaj26

Slučaj 26. Divergentna razrokost desnog oka posle teške povrede u ranom detinjstvu (slika1). Postoperativni nalaz jutro posle, kao i posle 7 dana (slika2 i 3).

slucaj27

Slučaj 27. Pacijentkinja sa urođenom parcijalnom parezom III kranijalnog nerva na desnom oku: preoperativno desno oko ka spolja sa potpuno ograničenom pokretljivošću ka nosu i ka dole (slika1). Postoperativni nalaz jutro posle intervencije (slika2).

slucaj28

Slučaj 28. Pacijent sa horizontalnom i vertikalnom razrokošću nastalom posle operacije urođene katarakte na desnom oku (slike1 i 2) . Snimak urađen u toku operacije (slika3), neposredno posle vezivanja podesivih šavova i treći dan posle operacije (slika4)

 slucaj29

Slučaj 29. Divergentna razrokost kod visoke kratkovidosti: levo oko ka spolja preoperativno (slika1). Na slici 2 je prikazan status jutro posle operacije.

slucaj30

Slučaj 30. Naknadno projavljena i zbrinuta pojačana funkcija donjih kosih mišića kod pacijenta sa operisanom urođenom konvergentnom razrokošću: preoperativno pri pogledu u stranu prateće oko skreće ka gore (slika1 i 2). Na slikama 3 i 4 je nalaz 7 dana posle operacije: simetričan položaj očiju pri pogledu u stranu.