Da bi dete pokazalo kako vidi, treba ga nekoliko nedelja pre planiranog pregleda kroz igru naučiti određenim simbolima za testiranje.

Primeri:

test1

 

Slovo “E”: dete treba naučiti da prstima pokazuje stranu na koju su okrenuti kraci slova E (gore, dole, desno, levo)!

test2

test3

Wright-ov chart: naučiti dete simbolima Wright-ovog chart koristeći bojanku ili na drugi način učeći simbole.