Najvažniji period za razvoj vida kod novorođenčeta je u prvih nekoliko meseci života. Određenim objektivnim metodama ispitivanja došlo se do zaključka da dete na rođenju vidi veoma skromno (oko 5% ili mahanje rukom). U prvih nekoliko meseci vidna oštrina naglo raste pa sa 2 meseca vidi oko 10 %, sa 6 meseci oko 20 %, sa godinu dana oko 40%. Maksimalan vid od 100% većina dece ostvaruje u uzrastu između 2-ge i 3-će godine.

Da bi se vid razvio neophodno je da su vidni putevi providni, da oči stoje u pravilnom položaju (da nema razrokosti) kao i postojanje jasne slike na mrežnjači tj. da ne postoji značajnija dioptrija koja bi uticala negativno na razvoj vida!

Što se ranije otkrije slabovidost na jednom ili oba oka to se brže i sa manje deranžmana po dete leči.
U nekim situacijama se na razvoj vida može uticati i u tinejdžerskom uzrastu.