Strabizam
poremećaj u saradnji između očiju koji se manifestuje napravilnim položajem očiju (razrokost, eng squint).

Strabolog
oftalmolog koji se bavi lečenjem razrokosti i slabovidosti.

Ezotropija
manifestna razrokost kod koje oko skreće ka nosu

Ezoforija
latentna razrokost kod koje oko skreće ka unutra pri prekidu fuzije

Egzotropija
manifestna razrokost kod koje oko skreće ka upolje

Egzoforija
latentna razrokost kod koje oko skreće ka upolje pri prekidu fuzije

Hipertropija
manifestna razrokost kod koje oko skreće ka gore

Hiperforija
latentna razrokost kod koje oko skreće ka gore pri prekidu fuzije

Hipotropija
manifestna razrokost kod koje oko skreće ka dole

Hipoforija
latentna razrokost kod koje oko skreće ka dole pri prekidu fuzije

Ambliopija
slabovidost nastala na jednom ili oba oka a prouzrokovana uzrocima koji daju nejasnu sliku u makuli (npr. razlika u diptrijama između dva oka veća od 1D ili dalekovidost visokog stepena na oba oka).

Anizokorija
razlika u veličini zenica.

Anizometropija
razlika u diptrijama između dva oka veća od 1D.

Astigmatizam
nepravilna zakrivljenost rožnjače i/ili sočiva.

Monokularno gledanje
gledanje sa jednim okom.

Binokularno gledanje
gledanje sa dva oka.

Blefaritis
upalni proces na rubovima kapaka.

Katarakta
zamućenje sočiva.

Konjuktivitis
upalni proces vežnjače oka.

Hipermetropija
dalekovidost.

Miopija
kratkovidost.

Nistagmus
nevoljni pokreti očiju. Mogu biti horizontalni, vertikalni i/ili rotatorni.

Pseudostrabizam
lažni utisak postojanja razrokosti.

Ptoza
spuštenost jednog ili oba kapka.

Akomodacija
mogućnost fokusiranja predmeta koje dozvoljava da predmete na različitim udaljenostima vidimo jasno.