Astigmatizam

Osobe koje imaju astigmatizam ne vide dobro ni na blizu ni na daleko.  Za astigmatizam najčešće kažemo da predstavlja dioptrijski status kod koga postoji nepravilna zakrivljenost rožnjače. Drugim rečima, dioptriju na oku uvek merimo u dva meridijana (najčešće horizontalnom i vertikalnom) i kada konstatujemo razliku u dioptrijama veću od 0,75D onda to „stanje“ nazivamo astigmatizmom i korigujemo cilindičnim staklima ili toričnim sočivima.

Zavisno od vrednosti astigmatizma i nativnog vida deteta (kako vidi bez korekcije) prepisujemo naočari za celodnevno nošenje ili za nošenje samo pri radu!

astigmatizam

Slika 1. Šematski prikaz dioptrijskog statusa oka bez dioptrije i oka sa astigmatizmom. (preuzeto sa http://eyedoctor-newyork.com/Astigmastism.html)

astigmatizam-vid

Slika 2. Kako vidi osoba bez astigmatizma (gore i levo) u odnosu na osobu sa astigmatizmom (ostalo). (preuzeto sa http://en.wikipedia.org/wiki/Astigmatism_(eye))


Website by mzlaki icon Studio Mzlaki 2019.