Kratkovidost (miopija, „minus dioptrija“)

Kratkovide osobe, kako i samo ime kaže, dobro vide na blizinu a, zavisno od dioptrije koju imaju, lošije na daljinu.

Za kratkovidost kažemo da je oko veće dužine nego oko osobe koje nema dioptriju i da prelomna moć rožnjače i sočiva to ne mogu nadoknaditi te lik objekta posmatranja „pada“ negde ispred makule (žute mrlje).

kratkovidost1

Slika 1. Šematski prikaz oka bez dioptrije i oka sa kratkovidošću. (preuzeto sa http://www.ayurprakash.com/myopia-treatment-in-india/)

Miopija se javlja u oko 2% dece predškolskog uzrasta i retko daje slabovidost. Razlog tome je da dece uglavnom u ranom uzrastu vidno funkcionišu na blizinu što kratkovide osobe bez problema mogu!

Kratkovidost se najčešće javlja u školskom dobu i ima tendenciju rasta uglavnom do kasnog tinejdžerskog doba kada se uglavnom rast zaustavlja. Nošenje korekcije (naočara ili kontaktnih sočiva) daje mogućnost jasnog vida na daljinu ali ne utiče na smanjenje ili zaustavljanje miopije.

Kod prevremeno rođene dece (prematurusi) kratkovidost je značajno češća a koji je tačan razlog tome ne zna se pouzdrano.

Za prognozu kvaliteta vida kod kratkovidosti nije najbitnija veličina dioptrije već to da kratkovidost ne prouzrokuje ozbiljnije organske probleme na očnom dnu koji onemogućavaju dobar vid (ablacija retine i dr.). Današnji trend je propisivanje one korekcije sa kojom dete vidi optimalno (kao i svako drugo dete bez dioptrije) i praćenje stanja na očnom dnu.

kratkovidost2

Slika 2. Kako kratkovida osoba vidi na daljinu (slika desno). (preuzeto sa http://healthlob.com/2011/04/nearsightedness/)


Website by mzlaki icon Studio Mzlaki 2019.