Nistagmus

Šta je nistagmus i šta ga najčešće izaziva?

Pod nistagmusom podrazumevamo nevoljne titrajuće pokrete očiju.

Osnovna podela nistagmusa je na one koji se javljaju u prvih nekoliko meseci života (urođeni) i one koji se smatraju stečenim (svi nistagmusi posle 4-og meseca koji su veoma često udruženi sa ozbiljnim neurološkim problemima).

Druga podela je na nistagmuse mišićnog i senzornog tipa. Mišićni su obično horizontalni, bilateralni i bez poznatog uzroka. Za razliku od njih, senzorni nistagmusi se javljaju kao posledica jako slabog vida i prouzrokovani su nekom od bolesti očiju (katarakta, hipoplazija očnog živca i dr).

Najčešći uzroci nistagmusa su: katarakta, razrokost, slabovidost, nerazvijenost očnog nerva ili njegova atrofija, albinizam, tumori na mozgu, povrede glave kao i mnogi drugi problem koji zahvataju “žutu mrlju” ili očni živac.

Pravilo je da sva deca sa nistagmusom moraju biti pregledana i od strane pedijatra i neurologa.

Kako vide osobe koje imaju nistagmus?

Vrednosti vidne oštrine su veoma varijabilne ali su gotovo uvek niže od onih kod osoba istog uzrasta a koje nemaju nistagmus.

Prognoza o kvalitetu vida?

Na ovo pitanje, nažalost, nije moguće dati precizan odgovor pre nego što dete samo ne da odgovor pri ispitivanju vidne oštrine!

Deca sa nistagmusom vide svet oko sebe slično  kao i druga deca samo to za određeni stepen slabije tj. mutnije. Kod stečenih nistagmusa moguć je osećaj titranja slike posmatranih predmeta (osciloskopija).

Nistagmus vs prinudni položaj glave

Kod osoba sa nistagmusom veoma često postoji položaj očiju u kome je vid najbolji zato što je nistagmus “najslabiji”  (najmanja frekvenca i amplituda). Ovo mesto se zove “nulta tačka” i može biti u bilo kom položaju očiju.

Ako je “nulta tačka” u položaju očiju u stranu onda pacijent zauzima prinudni položaj glave da bi bolje video!

Da li je moguće izlečiti nistagmus i koji su razlozi za operaciju?

Nistamus nije moguće u potpunosti eliminisati. Ono čemu težimo je obezbediti najbolje moguće uslove da pacijent dobije što bolji vidni ugođaj!!! Ponekad to zahteva operativno lečenje za ispravljanje razrokosti ako postoji kod nistagmusa kao i neutralisanje prinudnog polažaja glave tj. “premeštanje nulte tačke” u primarni položaj (kada pacijent gleda pravo, držeći ravno glavu).

Kod osoba sa nistagmusom je neophodno korigovati značajniji dioptrijski problem ako se time  može uticati na poboljšanje kvaliteta vida.

Više informacija o nistagmusu možete naći na: http://nystagmus.org/new/index.php


Website by mzlaki icon Studio Mzlaki 2019.