Objašnjenje pojmova

Akomodacija: mogućnost fokusiranja predmeta što dozvoljava da predmete na različitim udaljenostima vidimo jasno.

Ambliopija: slabovidost nastala na jednom ili oba oka kao posledica nejasne slike u makuli (npr. razlika u dioptrijama između dva oka veća od 1D, dalekovidost visokog stepena na oba oka, izražen astigmatizam i dr).

Anizokorija: razlika u veličini zenica.

Anizometropija: razlika u dioptrijama između dva oka veća od 1D, koja često kao posledicu ima slabovidost na oku koje je dioptrijski više opterećeno kao i mikrorazrokost.

Astigmatizam: nepravilna zakrivljenost rožnjače i/ili sočiva.

Binokularno gledanje: gledanje sa dva oka, što rezultira određenim stepenom 3D vida.

Blefaritis:   upalni proces na rubovima kapaka.

Egzoforija: latentna (prikrivena) razrokost kod koje oko skreće ka upolje pri prekidu fuzije.

Egzotropija: manifestna razrokost kod koje oko skreće ka upolje.

Ezoforija : latentna (prikrivena) razrokost kod koje oko skreće ka unutra pri prekidu fuzije.

Ezotropija: manifestna razrokost kod koje oko skreće ka nosu.

Hiperforija: latentna (prikrivena) razrokost kod koje oko skreće ka gore pri prekidu fuzije.

Hipermetropija: dalekovidost.

Hipertropija: manifestna razrokost kod koje oko skreće ka gore.

Hipoforija: latentna (prikrivena) razrokost kod koje oko skreće ka dole pri prekidu fuzije

Hipotropija: manifestna razrokost kod koje oko skreće ka dole.

Katarakta: zamućenje sočiva.

Konjuktivitis: upalni proces vežnjače oka.

Miopija: kratkovidost.

Monokularno gledanje: gledanje sa jednim okom koje rezultira 2D vidom.

Nistagmus: nevoljni pokreti očiju. Mogu biti horizontalni, vertikalni i/ili rotatorni.

Pseudostrabizam: lažni utisak postojanja razrokosti.

Ptoza: spuštenost jednog ili oba kapka.

Strabizam:  poremećaj u saradnji između očiju koji se manifestuje napravilnim položajem očiju (razrokost, eng squint).

Strabolog: oftalmolog koji se bavi lečenjem razrokosti i slabovidosti.


Website by mzlaki icon Studio Mzlaki 2019.