Glaukom kod dece

Pod glaukomom podrazumevamo grupu bolesti koje dovode do oštećenja očnog živca i samim tim slabijeg vida i užeg vidnog polja a prouzrokovani su povećanjem očnog pritiska. Glaukom se mnogo češće javlja kod odraslih osoba ali se može javiti i kod dece kod kojih se znakovi i simptomi glaukoma razlikiju od onih kod odraslih! Promene na očnim živcima nastale kao posledica glaukoma se ne mogu izlečiti!

U odnosu na vreme javljanja gloukome kod dece delimo na urođene, infantilne (između 1 i 24 meseca) i juvenilne (od 3-će godine starosti). Većina glaukoma kod dece nije vezana za druge bolesti oka i nazivamo ih primarnim. Druga grupa glaukoma kod dece vezana je za određene bolesti oka (aniridija, posle operacije katarakte, Sturge-Weber –ov sindrom, kod neurofibromatoza, posle povrede oka, kod nekontrolisane upotrebe kortiko preparata lokalno i dr.). Glaukomi kod dece mogu biti jednostrani i bilateralni  (70%).

Glaukom u dečijem uzrastu je redak: javlja se kod 1 od 10.000 novorođene dece. Ovaj procenat je veći kod dece sa operisanom urođenom kataraktom ili kod onih sa aniridijom (nedostatkom dužice; i do 50%).

Najčešći simptomi glaukoma kod dece su:

  • zamućenost rožnjače,
  • pojačano suzenje i osetljivost na svetlost,
  • uveličano oko (buftalmos, slika 1.) i
  • promene na očnim živcima.

glaukom

Slika 1. Buftalmos, “velike oči” kod urođenog glaukoma

Dijagnoza glaukoma kod dece se obično postavlja posle pregleda u opštoj anesteziji: na ovom pregledu se meri očni pritisak (najčešći normalan nalaz je u vrednostima 10-15mmHg, dok je kod glaukom obično preko 30mmHg), meri prečnik rožnjače i dužina oka, dioptrijski status kao i status na očnom živcu. Kod starije dece, one koje dobro sarađuju, se određuju vrednosti vidnog polja kao i precizna merenja udubljenja (ekskavacija) na očnom živcu (npr. OCT).

Lečenje kod dečijeg glaucoma ima za cilj smanjenje očnog pritiska pomoću određenih medikamenata (kapi za snižavanje očnog pritiska), a ako na taj način ne daje željeni rezultat, onda se pribegava operativnom lečenju (trabekelektomija, goniotomija i dr.)

Više informacija o glaukomu i katarakti kod dece možete naći na: http://pgcfa.org/


Website by mzlaki icon Studio Mzlaki 2019.