Anestezija kod operacija razrokosti

Od čega zavisi koji tip anestezije se koristi i koji je njen cilj?

Koja vrsta anestezije će biti korišćena zavisi od starosti pacijenta, njegovog opšteg stanja kao i kooperativnosti. Kod dece se gotovo uvek koristi opšta anestezija, dok je kod odraslih stvar dogovora između pacijenta, hirurga i anesteziologa kao i tipa operativnog zahvata.

Generalno gledano cilj anestezije je da se redukuje ili potpuno eliminiše bol pri hirurškoj intervenciji. Ni operacije razrokosti nisu isključenje. “Uspavljivanjem” celog organizma dobija se mirnoća celog tela koja je posebno neophodna kod veoma preciznih operacija.

Kako je izgleda davanje opšte anestezije pri operacijama razrokosti?

Obično se daje premedikacija u vidu sirupa  koja omogućava da se dete sa što manje stresa razdvoji od roditelja i sa osobljem krene prema operacionoj sali. Preoperativno je neophodno uspostavaljanje venske linije da bi se kroz nju mogli ubrizgati lekovi koji se koriste za anesteziju.  Ovo se kod odrasle i saradljive dece radi još u bolničkoj sobi, dok se kod jako male i nesaradljive dece to obično uradi u operacionoj sali. U operacionoj sali se postavlja i odgovarajući tubus kojim se obezbeđuje kontrola disanja za vreme operacije.   

Preoperativna priprema?

Nekoliko dana pred planirani operativni zahvat (obično 7-10 dana) potrebno je uraditi određene laboratorijske pretrage i preglede (vreme krvarenja, vreme koagulacije, kontrola krvna slika i nalaz urina). Spisak neophodnih pretraga se predaje pacijentu pri zakazivanju operacije.

Da li treba uraditi neke dodatne pretrage odlučuju nadležni lekar (pedijatar ili internista)  i anesteziolog.

Konačno mišljenje i odluku o uvođenju pacijenta u anesteziju daje anesteziolog!!!

Veoma je važno da pacijent ne uzima hranu i tečnosti 6-8 sati pre operacije.

Koje opasnosti nosi opšta anestezija kod operacija razrokosti?

Opšta anestezija zahteva maksimalnu ozbiljnost celog tima, na čelu sa anesteziologom. Ozbiljne komplikacije pri opštoj anesteziji su jako retke. Neophodno je uraditi što kvalitetniju preoperativnu pripremu kao i posedovati svu potrebnu opremu i medikamente za odgovarajuću reakciju u slučaju potrebe!

Iako se operacije razrokosti smatraju danas rutinskim neophodno je da anesteziološki tim ima celo vreme odgovarajući monitoring i na taj način kontrolu nad situacijom.

Neželjena dejstva anestezije?

Najčešće neželjeno dejstvo anetezije su postoperativne mučnine i povraćanje koje na svu sreću nisu česte i ekstremno retko dovode do ozbiljnijih problema. Ponekad je osim praćenja pacijenta neophodno i uključivanje određenih lekova kako bi se problemi prevenirali.   

Odgovarajuća preoperativna priprema kao i poštovanje pravila o ne uzimanju tečnosti i hrane 6-8h pre su od najvećeg značaja za prevenciju mogućih komplikacija.

Operacije razrokosti svakako nisu hitne operacije i neophodno je da dete bude zdravo i odgovarajuće pripremljeno!!! Rizike treba svesti na minimum!!!

Kako dete pripremiti za opštu anesteziju?  

Potrebno je da roditelj nađe način da pripremi dete  barem za deo onoga što sa sobom nosi operativni zahvat! U tome treba da ima maksimalnu podršku hirurga, anesteziološkog tima kao i celokupnog osoblja!

Svaki detalj u pripremi i izvođenju anestezije  je veoma važan za bezbedan rad bez improvizacije!!! 


Website by mzlaki icon Studio Mzlaki 2019.