Preporuke za pregled očiju kod dece

Na rođenju:

  • sva prevremeno rođena deca (mlađa od 35 nedelja ili sa telesnom težinom manjom od 1500grama).
  • deca rođena u terminu a kod kojih nedostaje crveni refleks!!!

Sa 6 meseci:

  • ako je prisutna razrokost (nepravilan položaj očiju).

Sa napunjenih godinu dana:

  • ako u porodici postoje razrokost, slabovidost kao i ozbiljnije bolesti očiju.
  • deca roditelja koji imaju ozbiljniji dioptrijski status (velika kratkovidost ili dalekovidost) ili razliku od 1D između očiju.

Između 2-ge i 4-te godine:

  • sva deca.

Pred polazak u školu:

  • sva deca.

Kasniji uzrast:

  • zavisno od ranije nađenog nalaza (u dogovoru sa oftalmologom).

Website by mzlaki icon Studio Mzlaki 2019.