Katarakta kod dece

Bilo koje zamućenje sočiva, projavljeno u bilo kom uzrastu, nazivamo kataraktom. Zavisno od toga koliko je zamućenje sočiva intenzivno, vid će biti više ili manje ugrožen. Ako je zamućenje sočiva tako pozicionirano ili takvog intenziteta da smeta razvoju vida, ono  mora biti operativnim putem uklonjeno što ranije. Sa druge strane, ako zamućenje sočiva ne predstavlja prepreku za razvoj vida, dovoljno je praćenje stanja.

Katarakta se kod dece viđa retko. Smatra se da se javlja kod 3-4 dece na 10.000 novorođenčadi. Mogu biti jednostrane ili bilateralne. Glavni  znak je oslabljenost ili nedostatak crvenog refleksa na oku sa kataraktom.

Kada se ukloni detetovo zamućeno sočivo ostaje da se nadoknadi tada nastali dioptrijski status. Kako će to biti izvedeno: ugradnjom intraokularnog kontaktnog sočiva, kontaktnim sočivom ili naočarima zavisi od uzrasta pacijenta kao i od drugih uslova na oku. Gotovo je uvek potrebno  lečiti i slabovidost određenog stepana na operisanom oku i to se radi zatvaranjem dominantnog oka.

katarakta

Slika 1. Urođena katarakta i konvergentna razrokost desnog oka

Više informacija o urođenoj katarakti i glaukomu možete naći na: http://pgcfa.org/


Website by mzlaki icon Studio Mzlaki 2019.