Čmičak (hordeolum & halacion)

Pod čmičkom se podrazumeva loptasti čvorić varirajuće veličine na rubu kapka. Može ih biti više od jednog na kapku, na jednom ili oba oka. Nastaju kao rezultat zapušenosti odvodni kanala žlezda i česti su kod dece!

Razlikujemo halacion (nije bolan na dodir) i hordeolum (bolan na dodir).

Lečenje je toplim kompresama, kortiko preparatima lokalno a ako to ne da rezultat, leče se operativno! Jedan broj se spontano isprazni.

Prevencija čmička pozdrazumeva dodatnu toaletu rubova kapaka (npr. baby šampon ujutru i uveče).

u010Cmiu010Dak

Slika 1. Čmičak


Website by mzlaki icon Studio Mzlaki 2019.