Da li postoji starosno ograničenje za pregled deteta?

Ne! Nezavisno od uzrasta deteta, bilo koja sumnja na slabiji vid, razrokost ili drugu bolest očiju zahteva pregled dečijeg oftalmologa. Zavisno od dobijenog nalaza očni lekar zakazuje kontrolne preglede. Kod nekih bolesti očiju, da bi se došlo do dijagnoze i najboljeg načina lečenja, ponekad je potrebno nekoliko pregleda kao i konsultacija subspecijaliste za određenu oblast.

Kako izgleda i koliko traje oftalmološki pregled deteta?

Pregled kod deteta zavisi od uzrasta ali i stepena uspostavljene saradnje! Obično obuhvata određivanje vidne oštrine kao i testiranje kolornog vida, stereo vida, vidnog polja i  binokularne saradnje (različiti testovi za ispitivanje razrokosti). Objektivno stičemo uvid i u stanje svih segmenata oka (od kapaka do nalaza u žutoj mrlji i očnom živcu) kao i o dioptrijskom statusu deteta! Dužina trajanja pregleda je oko 1h.

Da li je potrebno širenje zenica? Da li je štetno po detetovo zdravlje?

U najvećem broju slučajeva se širi zenica (cikloplegija)  što nam omogućuje objektivno određivanje dioptrijskog statusa kao i uvid u stanje unutrašnjih struktura oka što je od najvećeg značaja za lečenje slabovidosti i razrokosti, kao i za određivanje vidnog potencijala deteta.

Ozbiljnije štetno dejstvo kapi koje se ovom prilikom koriste nije dokumentovano (ciklopentolat/ tropikamid )!!!    

Kako se leči razrokost?

Cilj lečenja rezrokosti je što bolji položaj očiju što predstavlja preduslov za, ako postoji određena osnova to,  gledanje sa dva oka (binolukarni vid). Ovo je moguće postići uz pomoć naočara, prizmi, vežbi za poboljšanje dva oka (samo u nekim slučajevima) i/ili operacijom na mišićima pokretačima očne jabučice. Uz postojanje razrokosti veoma često nalazimo postojanje slabovidosti (i u do 50%), ptoze (spuštenog kapka) ili katarakte. Ova stanja je neophodno zbrinuti na najbolji način pre operacije razrokosti?

Kako možemo odrediti dioptriju kod veoma malog deteta?

I kada je dete veoma malo i još ne može da odgovori i pokaže koliko vidi moguće je određenim testovima doći do zaključka da li mu je neophodna korekcija naočarima ili da li ima neki drugi problem sa okom. Odluka o tome da li nekome trebaju naočari donosi se nakon određivanja dioptrije na širokoj zenici (cikloplegija), dobijenog nalaza na očnom dnu, testova za saradnju između očiju kao i uzrasta deteta. Očni lekari koji se bave decom vladaju tehnikom retinoskopije koja im omogućava precizno određivanje dioptrijskog statusa deteta. 

Da li nošenjem naočara utičemo na „pad“ dioptrije kod dece?

Ne! Nošenje naočara ili kontaktnih sočiva samo korigujemo dioptrijski problem i tako omogućujemo razvoj vidne oštrine ali ne utičemo i na smanjenje dioptrije!!!


Website by mzlaki icon Studio Mzlaki 2019.